top of page

DIENSTEN

Naast onze concepten beschikken wij over de kwaliteiten om zowel exterieure, bouwkundige en interieurontwerpen technisch uit te werken. Hierbij geven wij een duidelijke look en feel in de lijn van de verwachting van de opdrachtgever en wat past bij de eindgebruiker. Om dit te kunnen plaatsen in een ruimtelijke context ontwikkelen wij ook omgevingen(masterplannen). Interieur ontwerp kunnen we ook vertalen naar interieurproducten. Tevens is er de mogelijkheid dat wij de regie op ons nemen. Op die manier zorgen we er voor dat uw project volledig tot aan oplevering en nazorg wordt beheerd.
Bouwkundig en interieur ontwerp
Exterieur
Een gebouw ontwerpen is niet alleen het bedenken van een “jasje”, maar ook de functionaliteit van de ruimte. Door onze ervaringen en het zoeken naar nieuwe technieken zorgen wij ervoor dat het ontwerp past binnen het beeld van de opdrachtgever. Wij stellen ons als adviseur op en zorgen voor de tekeningen, visuals en omgevingsvergunning (indien nodig). De kwaliteit die wij leveren zit in het ontwerp en de detaillering. Tekeningen zijn duidelijk leesbaar voor zowel de opdrachtgever, instanties en uitvoerende partijen. 
Interieur design
Interieurontwerp kent vele verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Zo speelt beleving een grote rol maar mag de functionaliteit van een ruimte daar ook weer niet voor onder doen. Interieur draait dus niet alleen maar om passend meubilair en een goede kleurcombinatie, ook lichtinval, comfort en integratie van de binnen/buiten relatie behoren tot het rijtje. Alleen bij een perfecte combinatie van alle aspecten kan je spreken van een geslaagd interieur.
Ruimtelijke ontwikkeling & regie
Ruimtelijke ontwikkeling
Bij het ontwikkelen van concepten wordt er gekeken en getoetst naar de algehele omgeving. Soms hoort daar een stedenbouwkundig plan bij, maar er wordt vooral gekeken naar welke (sociale en/of maatschappelijke en/of commerciële) invloed dit kan hebben op de omgeving. Om dit tot stand te brengen worden er diverse scenario’s geschetst en financieel doorgerekend. Aan de hand daarvan wordt het beste en/of haalbare scenario geselecteerd en verder uitgewerkt. Wij verzorgen de gehele analyse, doorberekening en ontwerp en brengen dit in een document wat we een plan van aanpak (PvA) noemen. Dit PvA kan een onderlegger vormen voor een businesscase.
Regie
Nadat de concept-, ontwerp- en de eventuele vergunningsfases klaar zijn start de uitvoerende fase. Omdat deze fase niet voor iedereen even makkelijk is, bieden wij aan om hierin de regie te nemen. Ieder project heeft namelijk een bepaalde aansturing nodig. Op regiebasis zorgen wij er voor dat het project tot in de puntjes aangestuurd wordt. Daarnaast fungeren wij als adviserende partner van de opdrachtgever en communiceren wij met de uitvoerende partijen. Regie bieden wij altijd aan, maar is door opdrachtgever niet verplicht om af te nemen.
bottom of page